Sık Kullanılanlara Ekle
Anasayfam Yap


mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugün13
mod_vvisit_counterDün57
mod_vvisit_counterBu Hafta70
mod_vvisit_counterGeçen Hafta431
mod_vvisit_counterBu Ay1424
mod_vvisit_counterGeçen Ay2002
mod_vvisit_counterToplam187243

Online (Tekil): 2
IP Numaranız: 54.91.156.176
,
Bugün: Eyl 27, 2016
VKC Bilişim

İŞÇİNİN İŞYERİNE VERDİĞİ ZARARIN TAZMİNİ PDF Yazdır E-posta
Yazar Yaşar İLBAY   
Pazartesi, 11 Ocak 2010 10:45

İŞÇİNİN İŞYERİNE  VERDİĞİ ZARAR NEDENİYLE  İŞ AKDİNİN FESHİ  

VE İŞYERİ ZARARININ TAZMİNİ *

 

*Yaşar İlbay Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

 

I-YASAL ÇERÇEVE

 

4857 Sayılı İş Kanunu’nun 25.maddesinin (II)-fıkrasının (ı)-bendi “İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi,işyerinin malı olan veya malı olmayıp da eli altında bulunan makineleri,tesisatı veya başka eşya ve maddeleri otuz günlük ücretinin tutarıyla ödemeyecek derecede hasar ve kayba uğratması” halinde işveren işçinin iş akdini tek taraflı olarak ve derhal fesih edebilir.Yasanın bu hükmünün uygulanabilmesi için aşağıdaki unsurların bir arada gerçekleşmiş olması gerekir.Bunlar;

1-İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden zarar meydana gelmiş olmalı,

2-Zarar verdiği madde,malzeme veya makine işyerine olmalı veya işyerinin tasarrufu  altında bulunmalı,

3-Otuz günlük ücreti tutarıyla ödemeyecek derecede hasara veya kayba uğramış olmalıdır.

4-Ücret kesintisi cezası verilebilecek haller iş akdinde işçi ve işverence karşılıklı tespit edilmiş olmalıdır.(4857 S.Kanun mad.38)

Aksi taktirde sözleşmeyi fesih etmeniz mümkün değildir.Ayrıca bu zarar,işçinin kişisel bilgi ve ehliyeti dışında verilen bir işten kaynaklanıyorsa bu halin varlığında da fesih edilemez.Ancak Yargıtay 9. Hukuk Dairesi (31.03.2008 tarih ve 2007/29966 E.2008/7020 S.K.) verilen zararın belirtilen miktara ulaşmaması halinde de işveren “özen borcuna aykırılık” nedeniyle sözleşmeyi tek taraflı fesih edebilir.

II-ZARAR TAZMİNİ NASIL OLUR?

1-Zararın oluştuğunun ve zarar tutarının tespiti:

a-İşverenin tespit tutanağı yapması:Zarar veya kaybın meydana geldiğini ve bu sonucun işçinin kasdı, dikkatsizliği veya savsaklamasından kaynaklandığına dair ustabaşı,amir ve çalışanların şahitliğinde tutanak hazırlanmalı ve imza altına alınmalıdır.

b-İşçinin verdiği zararın tutarının uzmanlarca tespiti: Konunun uzmanlarınca (bilirkişi,eksper) zarar gören veya kayba uğrayan maddelerin fatura bilgilerinin de yer alacağı şekilde,ayrıntılı bir Uzman Bilirkişi Raporu ayrıca hazırlanmalıdır.     

2-Zararın tazmini:

4857 Sayılı İş Kanunu’nun 38.maddesine göre ”İşveren toplu sözleşme veya iş sözleşmelerinde gösterilmiş olan sebepler dışında işçiye ücret kesme cezası veremez.İşçi ücretlerinden ceza olarak yapılacak kesintilerin işçiye derhal sebepleriyle beraber bildirilmesi gerekir.İşçi ücretlerinden bu yolda yapılacak kesintiler bir ayda iki gündelikten veya parça başına yahut yapılan iş miktarına göre verilen ücretlerde işçinin iki günlük kazancından fazla olamaz.Bu paralar işçilerin eğitim ve sosyal hizmetleri için kullanılıp harcanmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı hesabına…………………….bir ay içinde yatırılır……………………………..” 

kalanı ise sonraki aylarda kesilmeye devam edilebilir.Ayrıca dava edilerek işçinin ücreti dışındaki gelir ve mal varlığından da  tazmininin mümkün olduğunu düşünmekteyim.İşçi isterse defaten de zararı ödeyebilir ve Yargıtay’ın çeşitli kararlarına göre işçinin zararı ödemesi sözleşmeyi fesih etmeye engel teşkil etmemektedir.

Kesilen ücretleri işveren kendi bünyesinde tutamaz,bu ücretleri bir ay içerisinde “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın T.C.Ziraat Bankası’nın Ankara Merkez Şübesi’ndeki  38775369/5005” nolu hesabına yatırılması zorunludur.

3-İşverence hakkın kullanımı süresi:

İşveren bu hakkını 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 26/1.maddesi hükmüne göre olayın vukuu bulduğu tarihten itibaren bir yıl içinde kullanmalı ve bunu da olayı öğrendiği tarihten itibaren altı iş günü içerisinde kullanmalıdır.Aksi taktirde bu süre hak düşürücü süredir.Ancak işçi bu olayda maddi çıkar sağlamışsa bu bir yıllık süre uygulanmaz.

III-SONUÇ:

Kısaca işçinin işyerine verdiği zararların tazmini ancak aşağıdaki koşullarda mümkündür;

1-Ücret kesintisi yapılabilecek durumlar  işçi ve işveren tarafından iş akdinde açıkça belirtilmiş olmalıdır.

 2-Zarar işçinin kusurundan kaynaklanmış olmalıdır,

3-Zararın meydana geldiği ortamda zararın tespit tutanakları şahitlerle birlikte imza altına alınmalıdır,

4-Zararın tutarı uzman bilirkişilerce tespit edilmelidir,

5-Her ay en çok iki günlük ücreti tutarında ceza kesintisi yapılmalıdır,

6-Kesilen ceza tutarı ve nedenleri işçiye derhal yazılı olarak bildirilmelidir,

7-Kesilen ceza Bakanlığın ilgili hesabına bir ay içerisinde yatırılmalıdır.  

Pazartesi, 11 Ocak 2010 11:24 tarihinde güncellendi
 

bottom
© VKC Bilişim - Muhasebe Türk